Fındık Kabuğu

Fındık Kabuğu Kullanım Alanları

Fındık Kabuğu; fındığın kırılması sonucunda tane ile kabuk malzemenin birbirinden ayrışmasıyla meydana gelen odunsu sert bir malzemedir. Fındık işletmelerinde makinelerden ayrıştırılan fındık sonrasında meydana gelen fındık özünün ayrışması sonrasında çıkan fındık kabuğu yakacak olarak kullanılmaktadır.

Fındık Kabuğu Kullanan Yerler


Ekmek Fırınlarında 

Ekmek fırınlarında da yoğunluk bakımı ve kalori bakımın dan kıyaslandığında yoğun bir şekilde fındık kabuğu kullanılmaktadır. Ülkemizin çok çeşitli yöre ve bölgelerinde yer alan odunlu ekmek fırınlarında ara yakıt olarak kullanılan fındık kabuğu ile üretilen ekmeklerin tadında oldukça lezzetli olduğu söylenmektedir. Ayrıca dayanımı bakımından incelendiğinde katı yakıtlar arasında oldukça uzun süre ve köz yapmaması sebepleri neticesinde fındık kabuğu ekmek fırınlarında yoğun bir şekilde tercih sebebidir.

Besi Çiftlikleri ve Besihanelerde 

Besi çiftliklerinde fındık kabuğu kullanımı soğuk kış günlerinde her çeşit besihaneye uyarlanabilir ısıtma sistemlerinde ısıtma hammaddesi olarak fındık kabuğu yakıtı kullanılmaktadır. Beshaneler ve besicilik sektöründe besi sobalarının hazneleri fındık kabuğu ile doldurulduğunda uzun süreli yanma oranları ile besihanelerde fındık kabuğu yoğun bir şekilde tüketilmektedir.

Sanayi Tesislerinde 

Sanayi tesislerinde yüksek kalorili yakıt olarak kullanılan fındık kabuğu kullanımı zamanla artmaktadır. Bunun yanı sıra fındık kabuğun dan aktif şekilde kömür ve sanayi kömürü olarakta yararlanılmakladır.

Kümeslerde 

Şüphesiz ki yakıtlar arasında düşünüldüğün de bir çok artı yönü olan fındık kabuğu, tavuk üretimi yapan kümesler de elektrikli ısıtıcılara nazaran daha az maliyet ve uzun süreli dengeli ısınmaya olanak sağladığın dan ısınma ham maddesi olarak bir çok tavuk kümesi ve piliç yetiştiricileri tarafın dan fındık kabuğu kullanım oranı oldukça yüksektir.

Çevre İçin 

Yakıt ve yakacak sektöründe yerini alan fındıkkabuğu bir çok alternatif yakacak arasında hem çevresel sebepler den dolayı hem de ekonomik olması yönünden önem arz etmektedir. Fındık kabuğu işlenmesi nin ardın dan çuvallanarak satışı hazırlanan fındık kabuğu , istenen adres sevkiyat ve nakliyesi tarafımızca yapılmaktadır.

One thought on “Fındık Kabuğu Kullanım Alanları

  1. mahmut dedi ki:

    Fiyat nedir öğrenebilir miyim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.